Nabízíme k zapůjčení nafukovací člun PROWAKE 265 s motorem Parsun F5 BMSTechnická specifikace člunu PROWAKE:

- Nosnost: 295 kg
- Rozměry: 265 x 151 cm
- Průměr trubky: 41 cm
- Vzduchových komor: 3 +1 +1
- Max lidí: 3
- Půdní typ: dřevěnou 3-dílná sada
- Hmotnost: 46.00 kg
- Max motoru: 10 kW / 7kW
- Velikost balení: 117 x 64 x 35 cm

Vybavení:
1 x nožní pumpa
1 x dřevěná lavice
1 x transportní taška
1 x sada na opravu
2 x pádla
Čluny Prowake 265 jsou vysoce kvalitní a osvědčené. Lze je využít jak v pobřežních oblastech, na jezerech i na řekách a kanálech pro sport, rybaření nebo výlety. Model 2011 má 3 nové rukojeti je snadno přenositelný díky úchytům na přídi, levé a pravé straně lodi. Kromě těchto úchytů má člun dvě úchytové smyčky umístěné na palubě člunu. Těchto je možno se přidržet na neklidných vodách.

Technická specifikace motoru Parsun F5 BMS:
- Výkon: 3,6 kW
- Typ: 1-válec, 4-takt
- Převodovka: vpřed, neutrál, vzad
- Chlazení: vodní
- Řízení: zadní
- Palivová nádrž: 1,3 l
- Max. spotřeba: 2 l/hod.

Půjčovné
Člun PROWAKE: 250 Kč/den kauce 8000 Kč
Motor 5 HP: 450 Kč/den kauce 10000 Kč

Půjčovné nad 7 dní sleva 10%

Podmínky vypůjčení člunů a motorů
Před rezervací a zapůjčením lodě (motoru) je nutno se seznámit s plavebním řádem. Zajistěte si potřebná povolení, pojištění. V případě poškození materiálu, nehody, sankcí, pokut, či konfiskace materiálu (např. z důvodu porušení pravidel o provozu plavidel na moři, či jiných vodách, plavba při špatných povětrnostních podmínkách, apod.) je nájemce plně zodpovědný za škody vzniklé jemu, půjčovně, či třetím osobám. V případě takto vzniklé škody má půjčovna právo zadržet kauci do vyřešení škodné události. Poškozené části výstroje budou opraveny autorizovaným servisem k tíži nájemce. Faktura za opravu bude přefakturována nájemci bez navýšení.V případě rezervace na termín červen,červenec, srpen a nebo např. státních svátků, může půjčovna požadovat složení zálohy na rezervaci ve výši 500-1000,-Czk, která se nevrací,pokud dojde ke zrušení rezervace ze strany nájemce v kratší době, než 21 dní před předpokládaným termínem vyzvednutí. Půjčovna si vyhrazuje právo zrušit rezervaci bez náhrady (např. při zničení rezervovaného materiálu předchozím zákazníkem). Při vyzvednutí je každý nájemce seznámen s obsluhou pronajatých zařízení a překontroluje si pronajatou výstroj. Půjčovna si vyhrazuje právo odstoupit od kontraktu, pokud nájemce neprokáže způsobilost správně ovládat a zprovoznit svěřenou výstroj. Výstroj předáváme nájemci vždy v pořádku a čistou. Při návratu je výstroj překontrolována pracovníkem půjčovny. Pracovník může odmítnout převzít znečistěnou a mokrou výstroj, nebo naúčtovat vyčistění ve výši: 300,-Czk (neplatí u jednodenních výpůjček). Při převzetí materiálu složíte kauci a půjčovné. Při pozdním návratu je nájemci doúčtováno půjčovné až do doby úplného vrácení. Nájemce si je vědom rizikovosti plavby na lodích. Půjčovna nenese zodpovědnost za případné úrazy, utonutí apod. Zapůjčením potřeb souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

Copyright © TOMA, s.r.o. 2009 | VEDICI